کاشان، خیابان امیرکبیر، کوچه شهید ظهیری (مخمل دهم)

شماره تلفن :۵۵۱۵۴۰۰۰ (۰۳۱) ۹۸+ | info@drkheirkhahhospital.ir

تعرفه ها

معمولی

ت 29
 • ایمپلنت دندانی
 • یکی دیگر از ویژگی های عمده
 • یکی دیگر از ویژگی
 • --
 • --
 • --
خرید

معمولی

ت 29
 • ایمپلنت دندانی
 • یکی دیگر از ویژگی های عمده
 • یکی دیگر از ویژگی
 • --
 • --
 • --
خرید

معمولی

ت 29
 • ایمپلنت دندانی
 • یکی دیگر از ویژگی های عمده
 • یکی دیگر از ویژگی
 • --
 • --
 • --
خرید

معمولی

ت 29
 • ایمپلنت دندانی
 • یکی دیگر از ویژگی های عمده
 • یکی دیگر از ویژگی
 • --
 • --
 • --
خرید

آیا به کمک پزشکی نیاز دارید؟

X