کاشان، خیابان امیرکبیر، کوچه شهید ظهیری (مخمل دهم)

شماره تلفن :۵۵۱۵۴۰۰۰ (۰۳۱) ۹۸+ | info@drkheirkhahhospital.ir

طرح 1

عمل ابدومینوپلاستی

عمل ابدومینوپلاستی (ابدومینوپ) ابدومینوپلاستی یا جراحي شكم به منظور حذف بافت و چربی اضافه در ناحیه شکم و فرم دهی…

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی انسان ذاتا به دنبال زیبایی و زیباتر شدن است؛ با پیشرفت علم پزشکی بشر این…

هایفو تراپی

هایفو تراپی ✍️دارای فناوری پیشرفته برای لیفتینگ پوست وسفت شدن پوست ✍️رفع چین و چروک وجوانسازی ویژگی و…

مشاهمه همه

طرح 2

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی انسان ذاتا به دنبال زیبایی و زیباتر شدن است؛ با پیشرفت علم پزشکی بشر این…

عمل ابدومینوپلاستی

عمل ابدومینوپلاستی (ابدومینوپ) ابدومینوپلاستی یا جراحي شكم به منظور حذف بافت و چربی اضافه در ناحیه شکم و فرم دهی…

هایفو تراپی

هایفو تراپی ✍️دارای فناوری پیشرفته برای لیفتینگ پوست وسفت شدن پوست ✍️رفع چین و چروک وجوانسازی ویژگی و…

طرح 3

عمل ابدومینوپلاستی

عمل ابدومینوپلاستی (ابدومینوپ) ابدومینوپلاستی یا جراحي شكم به منظور حذف بافت و چربی اضافه در ناحیه شکم و فرم دهی…

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی انسان ذاتا به دنبال زیبایی و زیباتر شدن است؛ با پیشرفت علم پزشکی بشر این…

هایفو تراپی

هایفو تراپی ✍️دارای فناوری پیشرفته برای لیفتینگ پوست وسفت شدن پوست ✍️رفع چین و چروک وجوانسازی ویژگی و…

طرح 4

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی انسان ذاتا به دنبال زیبایی و زیباتر شدن است؛ با پیشرفت علم پزشکی بشر این…

عمل ابدومینوپلاستی

عمل ابدومینوپلاستی (ابدومینوپ) ابدومینوپلاستی یا جراحي شكم به منظور حذف بافت و چربی اضافه در ناحیه شکم و فرم دهی…

هایفو تراپی

هایفو تراپی ✍️دارای فناوری پیشرفته برای لیفتینگ پوست وسفت شدن پوست ✍️رفع چین و چروک وجوانسازی ویژگی و…

X