کاشان، خیابان امیرکبیر، کوچه شهید ظهیری (مخمل دهم)

شماره تلفن :۵۵۱۵۴۰۰۰ (۰۳۱) ۹۸+ | info@drkheirkhahhospital.ir

متخصص جراحی عمومی فلوشیپ جراحی زيبايي و سرطان پستان

متخصص جراحی عمومی فلوشیپ جراحی زيبايي و سرطان پستان

X