کاشان، خیابان امیرکبیر، کوچه شهید ظهیری (مخمل دهم)

شماره تلفن :۵۵۱۵۴۰۰۰ (۰۳۱) ۹۸+ | info@drkheirkhahhospital.ir

عضو انجمن سرطان ایران، عضو انجمن سرطان های زنان ایران، عضو انجمن سرطان های زنان اروپا

عضو انجمن سرطان ایران

X