کاشان، خیابان امیرکبیر، کوچه شهید ظهیری (مخمل دهم)

شماره تلفن :۵۵۱۵۴۰۰۰ (۰۳۱) ۹۸+ | info@drkheirkhahhospital.ir

فلوشیپ تخصصی شبکیه(ویتره و رتین)

فلوشیپ تخصصی شبکیه(ویتره و رتین)

 

 

X