کاشان، خیابان امیرکبیر، کوچه شهید ظهیری (مخمل دهم)

شماره تلفن :۵۵۱۵۴۰۰۰ (۰۳۱) ۹۸+ | info@drkheirkhahhospital.ir

بخش ها

ما بالاترین سطح مراقبت و خدمات رضایت خاطر را به بیماران خود ارائه می دهیم.

X