کاشان، خیابان امیرکبیر، کوچه شهید ظهیری (مخمل دهم)

شماره تلفن :۵۵۱۵۴۰۰۰ (۰۳۱) ۹۸+ | info@drkheirkhahhospital.ir

previous arrow
next arrow
Slider

منشور حقوق بیمار

 

دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است این خدمات باید تا حد امکان محترمانه صادقانه عادلانه سریع و فارغ از تبعیض باشد شرایط خاص بیمار ناشنوا کودک زبان بیگانه و غیره در نظر گرفته شود مبتنی بر دانش روز منافع بیمار و امکانات و شرایط مناسب و به دور از درد و رنج باشد در شرایط اورژانس فارغ از الزام به تامین هزینه و یا همراه با فراهم سازی زمینه انتقال به مراکز مناسب دیگر می باشد اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد اطلاعات شامل:

1. هزینه های احتمالی بیمه های تحت پوشش نام و مسئولیت اعضای کادر درمانی مفاد منشور حقوق بیمار نقاط ضعف و قوت و عوارض احتمالی روش درمان و توضیح در خصوص درمان های جایگزین نحوه دسترسی به پزشک معالج آموزش های لازم در ارتباط با بیماری تصاویر اطلاعات ثبت شده در پرونده

2. حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود بیمار درمواردذیل حق انتخاب دارد درخواست برای انتخاب پزشک معالج و انجام آن در صورت امکان انتخاب مرکز خدمات دهنده امور تشخیصی و درمانی و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور شرکت در پژوهش قبول یا رد درمان پیشنهادی پس از آگاهی غیر از موارد اورژانسی به صلاحدید پزشک زمان کافی جهت تصمیم گیری و انتخاب در صورت عدم وجود خطر

3. اصل رازداری و احترام به حریم خصوصی بیمار رعایت شود باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود و امکانات لازم بدین منظور فراهم شود فقط بیمار گروه درمانی و افراد قانونی مجاز حق دسترسی به اطلاعات بیمار را دارند همراهی فرد معتمد در مراحل تشخیصی حق بیمار است مگر اینکه خلاف ضرورت پزشکی باشد

4. دسترسی به نظام کارآمد :

رسیدگی به شکایت حق بیمار است بیمار حق دارد در صورت نقض حقوق خود بدون اختلال در کیفیت خدمات دریافتی به مقامات ذیصلاح شکایت کند و از نتایج شکایت خود در مراجع ذیصلاح آگاه و پس از رسیدگی از همان طریق مطلع گردد

X